Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Trong 7 ngày qua, hơn 150 hành giả đã tập trung tu học và hành trì về Giới Định và Tuệ, do chư Tôn đức Giáo phẩm HỆ phái tổ chức
TT. Vườn Tâm