Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 14h ngày 19/6/2023 (nhằm ngày 2/5 năm Quý Mão), tại đạo tràng an cư kiết hạ Tịnh xá Ngọc Đạt, theo thời khoá sinh hoạt, TT. Giác Nhường - trụ trì Tịnh xá, hóa chủ Trường hạ đã có thời sách tấn và nhắc nhở đời sống của người xuất gia đến chư Tăng mùa an cư tại nơi đây.
Chứng minh và sách tấn trong thời học pháp cho các hành giả an cư tại đạo tràng an cư Tịnh xá Ngọc Đạt là TT. Giác Nhường - trụ trì Tịnh xá, Hóa chủ trường hạ.

Trong thời học pháp 1 tiếng đồng hồ, TT. Giác Nhường - trụ trì Tịnh xá, đã sách tấn và nhắc nhở đời sống của người xuất gia, cái vui, cái lạc của người xuất gia khác với các vui, cái của nhân sinh…
Đặc biệt Thượng tọa nhấn mạnh cái lạc của đức Phật dạy cho người xuất gia là "xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc". Chính vì thế mỗi vị xuất gia cần phải chú ý để tâm trong đời sống tu tập, nhất là thời gian 3 tháng an cư này.

Đã phát tâm xuất gia, thì phải cố gắng thực tập lời Tổ sư dạy "Sống chung tu học" - "Cái sống là phải sống chung; Cái biết là phải học chung; Cái linh là phải tu chung".


Được biết đây là một trong những hoạt động tu tập thường kỳ của 3 tháng tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt.
TT. Vườn Tâm