Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng nay, ngày 17/7/2020 (nhằm 27/5/Canh Tý), ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký BTS tỉnh, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt, đã hướng dẫn quý Phật tử đến các trường hạ trong tỉnh đảnh lễ Tam bảo và dâng lễ cúng dường.
Đoàn đã đến các đạo tràng An cư Kiết hạ: chùa Pháp Hoa (TP. Gia Nghĩa); chùa Hoa Nghiêm (TT. Đăk Mil); và đạo tràng An cư Kiết hạ của Ni giới tỉnh tại chùa Phước Quang (H. Đăk Song).
Tại các trường hạ, ĐĐ. Giác Nhường đã hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo, dâng lời tác bạch, dâng cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn tịnh đức hành gỉa An cư Kiết hạ. Chư Tôn đức Ban chức sự các trường hạ đã có lời đạo từ, tri ân Đại đức trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt và chứng minh công đức cho quý Phật tử phát tâm cúng dường. Đồng thời, cầu chúc cho đoàn nhiều an lạc và cát tường.
Được biết, tịnh tài, phẩm vật dâng cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tại ba trường hạ là sự phát tâm của quý Phật tử tịnh xá Ngọc Đạt và Phật tử gần xa hùn phước cúng dường.

Đảnh lễ Tam bảo tại tịnh xá Ngọc Đạt trước khi khởi hành
Đoàn đảnh lễ Tam bảo và cúng dường tại Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Pháp Hoa (TP. Gia Nghĩa)Đoàn đảnh lễ Tam bảo và cúng dường tại Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Hoa Nghiêm (TT. Đăk Mil)Đoàn đảnh lễ Tam bảo và cúng dường tại Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Phước Quang (H. Đăk Song)


Thành Toàn