Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ta không thể chọn được nơi sinh ra nhưng chọn được chốn đi về.

Một hôm tôi hỏi lòng:

- Thế nào là hạnh phúc?

Lòng bảo:

- Thân khỏe tâm an là hạnh phúc.

- Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an?

Lòng lên tiếng:

- Tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do thì tất nhiên không cảm nhận được sự an yên!

Tôi lý luận:

- Sống ở đời, sao có thể không vướng bận?

Lòng thong thả:

- Nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thong dong và tự tại.

Tôi chưa hiểu:

- Tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc?

Lòng giảng giải:

- Tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống, nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc.

Tôi lại hỏi:

- Sao mới được nhẹ nhàng như thế?

Lại nghe thấy tiếng lòng:

- Danh lợi... được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt!

Tôi thắc mắc:

- Tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn?

Lòng trả lời:

- Trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé, đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành.

Tôi băn khoăn:

- Vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này?

Lòng từ tốn:

- Đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng: Chỉ là bạn đang hướng ra ngoại cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi!

 Nguồn Suối Thông