Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đức Phật gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng: “Hãy thừa tự chánh pháp của Ngài, đừng thừa tự tài vật”.

Chánh kinh:
I. Lời thuyết giảng của đức Phật
1. Hãy thừa tự chánh pháp của Ngài, đừng thừa tự tài vật.
2. Đức Phật kể câu chuyện 2 Tỷ-kheo, một vị thừa tự chánh pháp được đức Phật tán thán, một vị thừa tự tài vật nên bị chê. 
ii. Lời giải thích của tôn giả  Sāriputta.
1. Ba trường hợp các Trưởng lão, trung niên và tân học Tỷ-kheo bị quở trách.
a.Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tuỳ học viễn ly.
b.Các pháp bậc Đạo sư dạy nên từ bỏ, các đệ tử không từ bỏ.
c.Các đệ tử sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đạo lạc, từ bỏ gánh nặng viễn ly.
2. Ba trường hợp các trưởng lão, trung niên, tân học Tỷ-kheo được tán thán.
3. Ngài Sāriputta kể đến 16 ác pháp và con đường đưa đến đoạn trừ 16 ác pháp ấy.
Kết luận: Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video sư Giác Nguyên giảng:
 Nguồn: youtube sư Hạnh Tuệ Theravāda
Video sư TT. Thích Hạnh Bình giảng
Nguồn: youtube Thích Hạnh Bình
Video sư ĐĐ. Minh Đức giảng, phần 1:
Video sư ĐĐ. Minh Đức giảng, phần 2:
Nguồn: youtube Vườn Tâm Pháp Âm
TT. Vườn Tâm