Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Ưu-Ba-Ly (Upāli Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Nālanda, trong rừng Pavārikamba. Lúc bấy giờ, Nigaṇṭha Nātaputta trú tại Nālanda cùng với đại chúng Nigaṇṭha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigaṇṭha Dῑghatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ở Nālanda, ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến rừng Pavārikamba, chỗ Thế Tôn ở. Cuộc đối thoại giữa Dῑghatapassi và Sa-MÔN Gotama. Dῑghatapassi nói lên chủ trương của Nātaputta là phạt, phạt và xem thân phạt là tối thượng để tác thành ác nghiệp. Còn Sa-môn Gotama nói lên chủ trương của mình là nghiệp, nghiệp và xem ý nghiệp là tối thượng để tác thành ác nghiệp.
Chánh kinh:
I. Cuộc đối thoại ấy được Dῑghatapassi tường thuật cho Nātaputta nghe và Nātaputta tán thán Dῑghatapassi đã khéo trình bày quan điểm của phái Ni-kiền-tử. Upāli một đệ tử của Ni-kiền-tử cũng xin đi đến luận chiến với Sa-môn Gotama về vấn đề này. Nātaputta khích lệ Upāli đi luận chiến còn Dῑghatapassi thời dè dặt sợ Upāli sẽ bị chiến bại.
II. Cuộc đàm thoại giữa Sa-môn Gotama và Upāli.
1. Sa-môn Gotama kể lại cuộc đối thoại giữa Thế Tôn và Dῑghatapassi, Upāli xác nhận ý phạt không thể so sánh với thân phạt.
2. Samôn Gotama dùng ba ví dụ để xác nhận ý nghiệp mới là tội trọng để tác thành ác nghiệp.
3. Upāli xác nhận với ví dụ đầu tiên, Upāli đã thoả mãn với lời giải thích của Sa-môn Gotama và xin quy y ba ngôi báu, trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Thế Tôn khuyên Upāli nên suy tư chín chắn trước khi quyết định, nhưng Upāli nhất quyết xin trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama.
4. Upāli sau khi quy y ba ngôi báu, đã thay đổi thái độ đối xử với Ni-kiền-tử và với đệ tử của đức Phật khiến Dῑghatapassi về báo động với Nātaputta. Nātaputta không tin cùng đi với Dῑghatapassi đến thăm Upāli.
IV. Upāli đón tiếp Nātaputta và Dῑghatapassi:
1. Thái độ của người gác cửa.
2. Thái độ của Upāli đối với Nātaputta.
3. Nātaputta chỉ trích Upāli đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn. 
4. Upāli tán thán huyễn thuật của Sa-môn Gotama vì huyễn thuật ấy đem lại an lạc cho mọi người
5. Upāli dùng ví dụ nêu rõ lý thuyết của Sa-môn Gotama được người trí chấp nhận.
V. Upāli dùng bài kệ nói lên mình đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama và tán thán các đức hạnh ưu việt của Sa-môn Gotama.
Kết luận:
Nātaputta nghe Upāli, tán thán các đức tánh của Sa-môn Gotama liền thổ huyết ngay tại chỗ.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 31/10/2020
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video HT. Minh Hoá giảng Trường hạ Hệ phái Khất sĩ PL.2563 - DL.2019
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
Video TT. Nhật Từ giảng ngày 17/12/2006
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm