Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào thập niên 40 – 50 của thế kỷ XX, tại miền Nam Việt Nam (cụ thể là miền Tây Nam Bộ) xuất hiện một dạng Phật giáo mới, có hình thức bên ngoài tương tự với Phật giáo Nam tông, nhưng nội dung bên trong pháp thực hành thì đậm đà bản sắc của người miền Nam Việt Nam, yếu chỉ cũng khác với các tông phái Phật giáo đương thời tại Việt Nam.
Theo Học viện Phật giáo TPHCM