Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đức Pháp chủ mới của Giáo hội Phật giáo, hòa thượng Thích Trí Quảng, nói về mối nguy cho giáo hội mà những người tiền nhiệm đã nhắc nhở.

Ngày 29.11, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX bế mạc sau 2 ngày làm việc tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu công bố Nghị quyết hội nghị kỳ 1 khóa IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Theo đó, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã được hội nghị nhất tâm suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh giáo hội. Danh sách Ban thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX cũng được công bố với 30 thành viên.

Sau khi công bố nghị quyết, đại hội đã tổ chức lễ suy tôn đức đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng.
Tại buổi lễ, đức Pháp chủ mới cũng chia sẻ về những người tiền nhiệm của mình, về những mối lo với Giáo hội Phật giáo mà các đức Pháp chủ trước đã chỉ ra.
Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng cho biết đức Pháp chủ đệ nhất tha thiết đào tạo tăng tài. “Cái nhìn của ngài vô cùng sáng suốt quan trọng mà cũng phù hợp với lời dạy của tổ Khánh Hòa là người đầu tiên mở ra con đường chấn hưng Phật giáo nước ta. Có chùa mà không có tăng coi như không có. Có tăng mà tăng thất học lại càng nguy hiểm hơn nữa. Vì vậy mà ngài coi trọng giáo dục phật giáo để mở mang trí tuệ cho tăng già. Do đó mà ngài được Thủ tướng Phạm Văn Đồng cảm thông, cho phép mở trường đào tạo chư tăng. Từ đó đến nay hàng hàng lớp lớp tăng sĩ có học vị cử nhân đến tiến sĩ đến hàng vạn hàng ngàn người. Đó là ơn đức lớn nhất mà đức Đệ nhất Pháp chủ đề xướng”, đức Pháp chủ mới nói.
Đức Pháp chủ cũng nhắc tới Đại hội lần VIII, tại đó đức Đệ tam Pháp chủ nhìn thấy sở học của tăng già có nhưng đạo hạnh có phần khiếm khuyết, nặng phần lý luận tranh chấp hơn thua. Vì thế nên ngài rất lo mà gọi đức đệ tứ pháp chủ tới ký thác. “Ngài nói tôi đã lớn tuổi muốn làm nhiều việc nhưng không thể làm được. Mong hòa thượng cùng chư tôn đức trong hội đồng chứng minh cố gắng xây dựng hội đồng giám luật để chấn chỉnh đạo phong của tăng ni. Nếu đạo tăng cốt cách khiếm khuyết thì tổn thương cho giáo hội cũng không ít”, đức đệ tứ Pháp chủ nhớ lại.
Cũng theo đức Pháp chủ Thích Trí Quảng: “Lãnh hội ý chỉ của ngài mà tôi triệu tập Ban thường trực Hội đồng Chứng minh để thành lập Hội đồng Giám luật. Tôi nghĩ rằng làm việc theo ý chỉ của ngài cho nên ngài an ủi nhắm mắt về Phật. Đây là hai việc quan trọng nhất hai vị pháp chủ để lại cho chúng ta cho nên hôm nay đại hội chúng ta đặt lên Trí tuệ và Kỷ cương”.
Trong đại hội Phật giáo lần thứ IX này, đức Pháp chủ mới và giáo hội cũng đặt ra Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027). Theo đó, giáo hội lấy việc tu tập pháp hành của tăng ni, Phật tử là nhiệm vụ trọng tâm trong hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cấp bách hiện nay của các tầng lớp trong xã hội. Giáo hội cũng đặt ra mục tiêu thường xuyên giám sát, kiểm soát, tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của tăng ni, tự viện trong cả nước, nhất là đối với tăng ni trẻ trước những hoàn cảnh xã hội hiện đại. 

Theo báo Thanh Niên