Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ông chồng 1 cái điện thoại, bà vợ 1 cái ipad, 2 đứa con mỗi đứa một cái điện thoại, cơm ở trên bàn thì nguội hết rồi...