Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kinh Pali 1 - Hòa thượng Pháp Tông thuyết giảng buổi 1 - tại chùa Huyền Không
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
TT. Vườn Tâm