Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Người Phật tử cư sĩ thường giữ thêm bát quan trai giới. Tám giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển thêm để giúp tạo một đời sống tịnh hạnh, đơn giản, giúp tạo các điều kiện thuận lợi để tu dưỡng tâm trí. Bát quan trai giới là: Không sát sinh; không trộm cắp; không hành dâm; không nói dối; không uống rượu và dùng các chất say; không ăn trái giờ (không ăn sau 12 giờ trưa); không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe đàn, kèn và không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa; không nằm ngồi nơi quá cao và nơi xinh đẹp.
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
TT. Vườn Tâm