Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
0:00 Từ Bi Kinh 3:26 Phật Lực Thắng Hạnh Kệ 7:23 Hạnh Phúc Kinh
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
TT. Vườn Tâm