Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Bát chánh đạo là một bản tóm tắt ở thời kì ban đầu về con đường của các phương pháp thực hành trong Phật giáo để dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi - vòng lặp tái sinh đầy đau khổ. Bát chánh đạo bao gồm tám pháp thực hành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.
Video HT. Thích Viên Minh giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Pháp Hiếu
Video NS Liễu Pháp giảng năm 2023:
Nguồn: youtube TỨ NIỆM XỨ - ÁNH SÁNG ĐẠO VÀ ĐỜI
Video TK Thích Minh Niệm giảng năm 2023:
Nguồn: youtube Sống Tỉnh Thức
Video TK. Thích Thiện Xuân giảng năm 2014:
Nguồn: youtube Phật Pháp Ứng Dụng
Video HT. Giác Toàn giảng năm 2021:
Nguồn: youtube KÊNH HOẰNG PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH
Video TT. Minh Đạo giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm