Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Điều gì mới là ý nghĩa đích thực của việc tu hành?
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm