Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 19g ngày 8/2/2019 (nhằm ngày mồng 4 Tết Kỷ Hợi), chư Tôn đức dưới sự chủ lễ của ĐĐ. Giác Nhường (Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt, Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã khai kinh Dược Sư - Tiêu tai diên thọ.
Sau nghi thức tác bạch chư Phật, Tổ, Thầy của Đại đức Trụ trì tại Chánh điện Tịnh xá, chư Tôn đức Tịnh xá cùng quý Phật tử đã đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tôn hiệu Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai, đồng trì tụng kinh Dược Sư.


Khóa lễ Dược Sư tại Tịnh xá Ngọc Đạt sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 15 tháng giêng. Mỗi đêm, chư Tôn đức sẽ tụng kinh Dược sư và chỉ đọc tên chủ những gia đình đến xin cầu an lên đức Phật Dược Sư.

Riêng ngày mùng 8AL tháng giêng Đại đức Trụ trì sẽ đọc tên tất cả các phương danh Phật tử trong danh sách xin cầu an, qua đó cầu nguyện mọi điều an lành trong năm mới cho tất cả những cá nhân và gia đình đã đến ghi danh.

Đươc biết việc tụng kinh Dược Sư này nhằm tạo nên năng lượng an lành để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, người người an cư lạc nghiệp...

TT. Vườn Tâm