Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 1/7/2022 (nhằm ngày 3/6/ Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Minh Đức - Chánh thư ký BTSGHPG huyện Đăk Song, quản lý đạo tràng Ngọc Trường đã hướng dẫn đoàn Phật tử tại đạo tràng đến cúng dường trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt tại (Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông).
Tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt, đoàn Phật tử đạo tràng Ngọc Trường đã đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường chư Tăng Khất sĩ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Tham gia buổi cúng dường trường hạ có ĐĐ. Thích Minh Đức – Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Song, quản lý đạo tràng Ngọc Trường cùng quý Phật tử của đạo tràng.

Thay mặt cho Đại đức Giác Nhường - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt đang bận công tác Phật sự không có mặt ở Hạ trường, ĐĐ. Giác Kỉnh – Thư ký Hạ trường Tịnh xá Ngọc Đạt đã đón nhận sự cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến chư hành giả an cư tại Hạ trường của đoàn.

Trước tấm lòng của quý Phật tử và chư Tôn đức Tăng đạo tràng Ngọc Trường, ĐĐ. Giác Kỉnh đã gửi lời tri ân, cảm niệm công đức thiện lành, phát tâm cúng dường hộ trì trong mùa an cư của quý Phật tử dâng lên chư Tăng Khất sĩ an cư tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt.Được biết, tịnh tài, phẩm vật dâng cúng dường đến chư Tăng hành giả an cư tại trường hạ Ngọc Đạt do Phật tử tại đạo tràng Ngọc Trường phát tâm ủng hộ, cùng nhau hiệp lực hộ trì cho chư Tôn đức Tăng an cư trong mùa hạ.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là dịp để quý Phật tử những vị hộ trì Tam bảo thể hiện trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho đạo pháp mà mình đang theo tu học.
Ngay sau khi cúng dường tại Hạ trường Tịnh xá Ngọc Đạt, đoàn Phật tử đạo tràng Ngọc Trường qua Hạ trường chùa Pháp Hoa (Tp. Gia Nghĩa) cúng dường chư Tôn đức Tăng đang an cư tại Hạ trường chùa Pháp Hoa.
TT. Vườn Tâm