Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
vto - Tối 12/12/2019 (nhằm 17/11 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Giác Nhường - trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa) đã hướng dẫn chư Tăng Tịnh xá cùng Phật tử tham dự đêm hoa đăng mừng vía Đức Phật A Di Đà và cầu siêu cho các hương linh trong cửu huyền thất tổ của quý Phật tử. Đêm hoa đăng diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh.
Tham dự buổi lễ có ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa, Đăk Nông) cùng chư Tăng tại Tịnh xá và đông đảo bà con Phật tử trên địa bàn
Tại buổi lễ, đại chúng được Đại đức trụ trì hướng dẫn thực tập chánh niệm, lắng lòng thanh tịnh tọa thiền. Trong sự yên lặng lắng lòng, Đại đức đã có thời pháp ngắn khuyến tấn Phật tử tinh tấn tu tập, phải học giáo pháp và duy trì miền tin chân chánh về Tam bảo.
Sau đó, Đại đức đã hướng dẫn hội chúng niệm thánh hiệu Đức Phật A Di Đà, và thực tập rải tâm Từ đến người thân, đến mọi người va đến chúng sinh, đồng thời hồi hướng cầu nguyện các hương linh được siêu sinh tịnh cảnh.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, với sự chí thành của các Phật tử. Qua đêm hoa đăng mừng vía Phật A Di Đà, chư Tôn đức Tăng và đại chúng dâng tấm lòng tôn kính đối với Tam bảo. Từ đó, đại chúng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sinh được thấm nhuần Phật pháp, người người biết yêu thương nhau, hiện thời an lạc, ngày sau được sinh về nơi liên hoa chín phẩm.
 
Thiện Toàn