Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 20/01/2021 (nhằm mùng 8/Chạp/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Duyên, phường Đập Đá, thị xã An nhơn, tỉnh Bình Định đã trang nghiêm diễn ra khoá tu Bát Quan Trai - Tổng kết cuối năm.

Quang lâm chứng minh khoá tu có: ĐĐ. Giác Phước, Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã An Nhơn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên và gần 100 giới tử các Tự viện trong tỉnh thọ giới Bát Quan Trai tu tập trong một ngày.

Trước khi làm lễ niệm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh,  tưởng nhớ đến ân đức sâu dày của Đức Thế Tôn nhân ngày Thành Đạo của Đức Ngài. Vì hạnh phúc, an lạc cho số đông, vì hạnh phúc, an lạc cho Chư Thiên và loài người, nên Đức Thế Tôn mới thị hiện:
“ Núi Tuyết tu nhơn,
Khổ hạnh sáu năm quả mãn,
Sao mai ứng dạng,
Hân hoan muôn đức công thành!”
Sau đó toàn thể đại chúng nhất tâm dâng lời tác bạch phát nguyện thọ trì giới pháp, cung thỉnh ĐĐ. Giác Phước làm giới sư truyền trao Bát Quan Trai Giới để cho các giới tử đầy đủ giới pháp tu tập. Đồng thời nhân ngày Đức Phật thành đạo, ĐĐ. Giác Phước đã chia sẻ cho đại chúng hiểu rõ hơn về lịch sử của Đức Phật từ lúc sanh ra cho đến chứng đạo quả Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.
Thời khoá tu tập bắt đầu lúc 8h00 và kết thúc lúc 16h00. Các giới tử trải qua các thời khoá tu như: Lạy Phật, Niệm Phật, Kinh hành, Toạ Thiền, Sám hối... và phát nguyện giữ nội quy tu tập.
Thông qua các thời khoá tu tập, các giới tử đã tìm thấy được giá trị lợi ích của sự tu tập, đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho tự thân.
Cuối lời, ĐĐ. Giác Phước đã tán thán sự nổ lực phát nguyện tu tập của các giới tử và có món quà nho nhỏ khích lệ tinh thần tu tập của các giới tử nổ lực trong một năm qua.
Một vài hình ảnh trong khoá tu:


Tin-ảnh: Tịnh xá Ngọc Duyên