Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 19/9/2019 (nhằm ngày 21/8 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III đã về hướng dẫn và chia sẻ Pháp tại Khóa bồi dướng đạo hạnh lần thứ 19, tại tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk).
Tại buổi pháp thoại ở khóa bồi dưỡng vào buổi sáng ĐĐ. Giác Nhường đã hướng dẫn đại chúng về các yếu tố, bài học cần phải nắm rõ đối với các bậc Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự nam - nữ.
Qua đó giúp đại chúng hiểu rõ trách nhiệm cũng như bổn phận của một người đệ tử đối với vị thầy bổn sư của mình. Ngài cũng cho rằng, các vị đệ tử nên gần gủi với vị bổn sư của mình, học hỏi những bài học hay kinh nghiệm tu học mà thầy chỉ dạy.
Đại đức nhắc nhở các hành giả, muốn làm một vị sa di, sa di ni thì vị Tập sự phải biết cần phải làm gì? Muốn làm một vị tỳ kheo thì các vị Sa-di, Sa-di-ni phải biết trách nhiệm và các việc cần phải làm. Đây là những yếu tố cần thiết mỗi vị tu tập cần phải nắm rõ trong bước đường tu học khi mới vào xuất gia.
Đặc biệt, các vị mới xuất gia cần phải học thuộc, nắm các bài cần phải học và thấy được giá trị của giới luật đối với đạo hạnh của người mới xuất gia. Từ đó, chư Tôn đức trong ban quản chúng mới có những đánh giá khách quan trong sổ đạo hạnh. Đây sẽ là điều kiện để khi khảo hạch lên lớp, chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn căn cứ cho phép thọ giới lên lớp sau này.Vào buổi chiều, ĐĐ. Giác Nhường tiếp tục đến với các hành giả khóa bồi dưỡng về cách thức hành trì, thực hành trong sự tu tập của mỗi vị mới đầu vào xuất gia. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các hành giả vượt qua các chướng ngại, phải có tâm cung kính, tuỳ thuận, thực hiện các công việc như hầu thầy, làm việc chùa... để tăng trưởng phước đức trong quá trình tu tập.
Theo Đại đức mỗi vị vào xuất gia đều có tuổi đời khác nhau, sở học khác nhau... tuy nhiên đều có một mục đích hướng đến sự giải thoát. Tuy nhiên, mỗi vị mới xuất gia cần phải có được nhiều yếu tố: oai nghi, giới luật, sự cung kính với các bậc lớn hơn... Để từ đó mà hạ những bản ngã trong tâm mỗi người. Vì có nhiều vị lớn tuổi mới xuất gia nhưng cứ lấy cái lớn tuổi ngoài đời mà khi được hướng dẫn thì cứ bảo là biết hết rồi. Điều này sẽ khiến vị đó có nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận để tu tập.
Với những lời giảng mộc mạc, đơn giản, Đại đức giúp các vị Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự nam - nữ thấy các yếu tố tu tập cần áp dụng trong đời sống hằng ngày, từ cái ăn, mặc, ở... tự đó các hành giả thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn trong con đường tập tu của mình.
Cuối bài giảng Đại đức mong muốn các hành giả cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong đời sống tu tập, rèn luyện tứ oai nghi. Có như vậy, các hành giả sau này khi thọ giới cụ túc sẽ luôn đi đúng với con đường mà đức Phật đã hành trì, Tổ sư đã chỉ dạy.


Được biết, ngoài việc học pháp với các vị chư Tôn đức giáo phẩm của Giáo đoàn về giảng dạy. Các hành giả, mỗi ngày tu học đều bắt đầu bằng một thời khất thực hóa duyên trên tuyến đường quanh Tịnh xá Ngọc Chánh vào buổi sáng sớm. Sau đó, các hành giả về học pháp, rồi theo sự hướng dẫn của Chư Tôn đức trong Ban Quản chúng trì bình nhận thực phẩm, thọ trai trong chánh niệm.
Vào buổi chiều, các hành giả tiếp tục nghe những lời hướng dẫn, chỉ dạy của chư Tôn đức giáo phẩm trong Giáo đoàn về giảng dạy. Sau đó thiền hành, dò bài giới luật, tọa thiền… Buổi tối, sau khi tác pháp sám hối, chư hành giả mới nghỉ ngơi trong sự tỉnh lặngTT. Vườn Tâm