Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 8h30, ngày 7/04/2023 (nhằm ngày 17/02 nhuần năm Quý Mão) Chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III Hệ phái khất sĩ đã tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 21 tại Tx. Ngọc Chánh (TT. EaDrang, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lắk) do NS. Hiếu Liên trụ trì.
Khóa tu lần này không những dành cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ mà còn dành cho các vị Thức-xoa-ma-na và các vị tân thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, giúp các vị mới bước chân vào nhà đạo trau dồi phẩm hạnh của một người con Khất sĩ, giữ vững lý tưởng tu tập và phụng sự, đồng thời dẫn dắt thế hệ Tăng Ni trẻ có thể rèn luyện nâng cao các kỹ năng quản chúng. Đây là hoạt động thường kỳ của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III dành cho Tăng Ni trẻ.
Chứng minh cho buổi lễ có: HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Tiến - UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.
Về phía Ni Giới của Giáo đoàn có sự chứng minh của NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Lãnh Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lắk); NT. Hạnh Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Hương (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk); và chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III từ các miền tịnh thất, tịnh xá về tham dự khóa bồi dưỡng.

Mở đầu lễ Khai mạc, sau khi Ban Tổ chức tuyên bố lý do buổi lễ, giới thiệu thành phần tham dự, NS. Hiếu Liên - Chánh Thư ký Ni giới Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh (nơi đăng cai khoá tu bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 21) đã dâng lời tác bạch thỉnh nguyện tổ chức khóa tu.
Theo NS. Hiếu Liên: Tịnh xá Ngọc Chánh đã từng tổ chức khoá Bồi dưỡng đạo hạnh vào năm  2018 và khoá tu lần này là lần thứ 2, bản thân chư Ni với tâm nguyện đào tạo Tăng Ni trẻ có đầy đủ đạo hạnh sống nơi chốn thiền môn hỗ trợ và tổ chức Khoá tu là hoạt động rất có ý nghĩa, đây cũng là một lễ phẩm cúng dường của chư Ni, đền đáp công ơn Thầy Tổ và Giáo hội trong hoạt động tu học.Tiếp đến, ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì tịnh xá Ngọc Huy (Ninh Hòa, Khánh Hòa), Chánh Thư ký khóa tu đã đảnh lễ cung an chức sự và báo cáo số lượng hành giả về tham dự khoá tu.
Khóa tu lần này có 66 vị, gồm 6 Tỳ-kheo, 11 Sa-di, 9 Tập sự nam, 7 Tỳ-kheo-ni, 4 Thức-xoa, 7 Sa-di-ni, 10 Tập sự nữ và 12 Phật tử nữ xuất gia gieo duyên. Thời gian diễn ra khóa tu từ ngày 7/04 đến 16/04/2023 (nhằm ngày 17 đến 27/2 nhuần năm Quý Mão) tại Tịnh xá Ngọc Chánh.
ĐĐ. Giác Thống đã thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự, nội quy, lịch giảng trong suốt thời gian diễn ra khóa tu.
Theo đó: Phần cung an chức sự:
BAN CHỨNG MINH
HT. Giác Hùng             – Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III
HT. Giác Y                   – Đệ nhị Chứng minh Giáo đoàn III
HT. Giác Phùng            – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III
BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban:
HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III
Phó Trưởng ban Thường trực:
HT. Giác Tiến - UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III.
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký:
TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.
Phó ban:
TT. Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban  Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban Giáo dục Giáo đoàn III.
TT. Giác Nhường - Phó Trưởng ban Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.
NS. Hiếu Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện EaHleo, Trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh (58 Giải Phóng, TT. EaDrăng, huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk Lắk).
Hóa chủ: NS. Hiếu Liên      
Phó Thư ký khoá tu:
ĐĐ. Giác Thống - Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III
ĐĐ. Giác Ảnh - Phó Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III
NS. Hòa Liên - Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN Nam, Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III.
SC. Tri Liên - Ni chúng tịnh xá Ngọc Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)
Ban Quản chúng
ĐĐ. Giác Đoan - Ủy viên BTS GHPGVN huyện Krông Búk.
ĐĐ. Giác Kỉnh  - Tăng chúng tịnh xá Ngọc Hưng (Đồng Nai).
NS. Hòa Liên - Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN Nam, Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III.
SC. Trang Liên - Ni chúng tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai)
SC. Hỷ Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Đạo (xã Eavy, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lắk)
Ban Ngoại hộ
SC. Thiện Liên, SC. Điềm Liên, SC. Giảng Liên, SC. Thái Liên, SC. Tấn Liên, SC. Hạ Liên, SC. Thoại Liên, SC. Đạm Liên.
Ban Giáo thọ
HT. Giác Trong :                            Chiều 26/2 nhuần QM (16/4/2023)
HT. Giác Trí      :                            Sáng 17/2 nhuần QM (7/4/2023)          
TT. Giác Duyên :                           Chiều 20/2 nhuần QM (10/4/2023)
TT. Giác Hoàng :                          Sáng 18/2 nhuần QM (8/4/2023)
TT. Giác Điều   :                           Chiều 19/2 nhuần QM (9/4/2023)
TT. Giác Nhường:                        Chiều 21/2 nhuần QM (11/4/2023)
ĐĐ. Giác Đoan :                          Sáng 22 /2 nhuần QM (12/4/2023)
ĐĐ. Giác Tuyên :                        Sáng 19/2 nhuần QM (9/4/2023)
ĐĐ. Giác Thống :                       Sáng 23/2 nhuần QM  (13/4/2023)
ĐĐ. Giác Ảnh    :                       Sáng 24/2 nhuần QM (14/4/2023)
ĐĐ. Giác Kỉnh   :                       Chiều 24/2 nhuần QM (14/4/2023)
ĐĐ. Giác Minh Tường :            Chiều 23/2 nhuần QM (13/4/2023)
NT. Hiệp Liên    :                       Sáng 20/2 nhuần QM (10/4/2023)
NT. Cảnh Liên   :                      Sáng 21/2 nhuần QM (11/4/2023)
NS. Hòa Liên    :                      Sáng 25/2 nhuần QM (15/4/2023)
Thời khóa tu học mỗi ngày bắt đầu từ 4g15- đến 21g30, gồm các thời thiền hành, thiền toạ, học kinh, tụng kinh, sám hối - chỉ lỗi cho nhau và chia sẻ những kinh nghiệm cũng như huấn luyện các tâm thiện, tâm tịnh hảo của chư hành giả.
Kế sau phần trình bày của ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Kỉnh – thay mặt Ban Thư ký đã đọc Nội quy khoá tu. Theo đó, trong 10 ngày tu chư hành giả phải tuân thủ các điều lệ đã được Ban Tổ chức đưa ra, nếu phạm lần thứ nhất sẽ được sám hối trước đại chúng, lần thứ hai sẽ phải quỳ hương, lần thứ ba sẽ không tính là được tham gia khoá tu.
Sau cùng, HT. Giác Trí – Trưởng ban tổ chức Khoá tu đã ban đạo từ đến các hành giả: “Hoà thượng nhắc nhở hành giả khoá tu phải biết trân trọng hiện tại, vì hiện tại chính là kết quả của quá khứ và đầu tư cho hiện tại cũng chính là chuẩn bị cho tương lai. Ngày nay các hành giả có nhiều điều kiện thuận duyên được tham gia các khoá tu ngay khi vừa bước chân vào đạo. Đây là nền tảng cơ bản để các vị nâng cao đời sống tinh thần, đức hạnh, bài học sống đúng pháp khi còn trẻ.
Hòa thượng nhấn mạnh lời dạy của Tổ “cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”. Do đó, sống chung tu học chính là thắp sáng lý tưởng giải thoát và cũng chính là Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.
Cuối cùng, Hòa thượng tán thán công lao của HT. Giác Dũng – cố đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III - Vị đã khơi nguồn cho khoá tu Bồi dưỡng đạo hạnh bắt đầu từ năm 2012, cho đến nay được 21 khóa. Hòa thượng mong hành giả nắm bắt cơ hội để nâng cao đời sống Phạm hạnh của mình. Đây chính là cách đáp đền công ơn Tổ Thầy thiết thực nhất.

Sau hơn 1 tiếng lễ khai mạc Khoá tu, buổi lễ kết thúc trang nghiêm vào lúc 9g40 trong niệm hòa hợp. Đúng 11g00, đại chúng cùng độ ngọ trong chánh niệm dưới sự chứng minh của HT. Giác Trí, HT. Giác Tiến, TT. Giác Hoàng và chư Tôn đức Tăng Ni.

Với tình Linh Sơn pháp lữ, cũng như để hỗ trợ tinh thần khóa tu, ĐĐ. Thích Nguyên Đức, Tăng chúng Niệm Phật đường Từ Lâm (TT. EaDrăng, huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk Lắk) đã hướng dẫn quý Phật tử về cúng dường khóa tu lần này.
Vào buổi chiều, TT. Giác Hoàng và chư Đại đức trong Ban Quản chúng đã hướng dẫn đại chúng cách đi, đứng, ngồi, đắp y, lạy Phật, kỉnh xá và một số oai nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Thượng tọa cũng khuyến tấn chư hành giả phải biết sống tuỳ thuận và biết quan sát, đó là là hai yếu tố vô cùng quan trọng trong các sinh hoạt cũng như tu tập của chính mình. Sau đó đại chúng tiếp tục tham gia các thời thiền hành, thiền toạ, tụng kinh… của Khoá tu.
Đến thời khoá tối, lúc 20g00-21g30, đại chúng hành giả Khoá tu ngồi lại soi sáng cho nhau trong thời sám hối, dưới sự chứng minh và chỉ dạy của TT. Giác Hoàng cùng Ban Quản chúng. Những điểm yếu, thiếu sót của các hành giả được chư Tôn đức chỉ điểm, nhắc nhở, để đại chúng hành giả điều chỉnh ngày càng tiến bộ hơn sau mỗi ngày, đối với việc tu học của mình.

Được biết, trước đó lúc 7g00 cùng ngày diễn ra buổi lễ khai mạc Khoá tu, dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng, HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, HT. Giác Tiến - UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III, chư hành giả đã thực hành pháp khất thực gieo duyên với bà con Phật tử tại khu vực trung tâm thị xã EaH’leo.

TT. Vườn Tâm, ảnh: Tịnh xá Ngọc Chánh