Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 6/4/2019 (nhằm ngày 2/3 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký Giáo đoàn III, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông) đã hướng dẫn các sư Sa-di, Sa-di-ni, tập sự nam nữ tại Tịnh xá Ngọc Hương (TP.Buôn Ma Thuột) trong Khoá Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 18, do Chư Tôn đức Giáo đoàn III tổ chức.

Theo Đại đức: "Đây là những mần non, là thế hệ kế thừa trong tương lai của Đạo pháp. Thấy các sư, các ni cô tinh tấn tu tập, thật hoan hỷ vô cùng."


Tại đây, bằng những lời giảng chân tình, những câu chuyện thực tế, Đại đức đã khiến cho đại chúng hiểu hơn về giá trị con đường tu mà mình đã chọn. Đồng thời các hành giả cũng học được những oai nghi tế hạnh mà phận học trò cần nỗ lực hơn để hướng đến con đường tối thượng mà mình phải đi trong tương lai


Kết thúc bài chia sẻ với đại chúng, Đại đức Giác Nhường đã có bài thơ gửi tặng nhân dịp về hướng dẫn khóa tu lân này:
CẢNH TỊNH
Sống chung tu học đạo mầu 
Trau dồi hạnh đức trước sau hiệp hoà
Tăng đoàn là cõi Di Đà
Vãng sinh tức thị xuất gia tu trì.


TT. Vườn Tâm