Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Để tưởng niệm đến ân đức giáo dưỡng của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng, vị Pháp lữ khả kính, vị Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni cùng hàng bạch y áo trắng, nên sáng ngày 21-2- Mậu Tuất, (6-4-2018) Giáo đoàn III đã long trọng làm lễ tưởng niệm chung thất trai tuần tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên.

Trước khi buổi lễ chính thức được diễn ra, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã ôn lại công hạnh của đức cố Hoà thượng bằng việc chỉ dạy Đại đức Giác Viễn vào đêm 20-2 Mậu Tuất hãy đến thuyết giảng sách tấn hàng cư sĩ bạch y, những người đã vì ân đức của cố Hoà thượng mà câu hội về nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để làm lễ tưởng niệm.

Đến sáng hôm sau, 21-2-Mậu Tuất, chư tôn đức lãnh đạo đã chỉ dạy Thượng toạ Giác Hiền hướng dẫn Tăng Ni trong giáo đoàn ôn lại hình ảnh “bát cơm ngàn nhà” mà Tổ Thầy cùng đức cố Hoà thượng đã hành trì để gieo duyên, giáo hoá nhân sinh khu vực Đập Đá, Bình Định.

Sau khi Tăng đoàn thực hành hạnh khất thực hoá duyên, chư tôn đức Hoà thượng lãnh đạo đã hướng dẫn tứ chúng tiến hành làm lễ tưởng niệm chung thất trai tuần cố Hoà thượng Tri sự trưởng. Quang lâm về chứng minh và tham dự có: HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó giáo đoàn II; HT. Giác Trong, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III; TT. Giác Tiến, Tri sự phó kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Mạnh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hoài Nhơn, Giáo phẩm Giáo đoàn II; cùng chư Tăng trong và ngoài giáo đoàn đồng về tham dự.

Về phía chư Ni: Ni trưởng Kinh Liên, UV Phân ban đặc cách Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định, Giáo phẩm Ni giới HPKS; Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng quản sự Ni Giáo đoàn III; cùng quý Ni sư, Sư cô cùng hàng thiện nam tín nữ các miền tịnh xá đã đồng về tham dự.

Kế đó HT. Giác Trí đã thay lời chư tôn đức lãnh đạo tuyên đọc lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng. Và sau đó hàng môn đồ pháp quyến, xuất gia cũng như tại gia (TK. Giác Phước và PT. Thiện Quang) đã có đôi dòng cảm tưởng kính dâng lên Giác linh đức cố hoà thượng nhằm khắc ghi ân đức của bậc Ân sư đã dày công nuôi dưỡng, giáo hoá để giúp cho huệ mạng của đệ tử tứ chúng ngày một tăng trưởng và toả sáng.

Tiếp đến Hoà thượng Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III đã có lời huấn từ đến môn đồ pháp quyến cùng hàng nam nữ phật tử đã câu hội về nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để làm lễ tưởng niệm chung thất trai tuần đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III. Hoà thượng đã chứng minh và khuyến khích hội chúng hãy noi theo gương lành mà đức cố hoà thượng đã hành trì mà đại chúng đã được nghe lại qua lời tuyên đọc về cuộc đời và đạo nghiệp của ngài. Cuối cùng là nghi thức tôn giáo và nghi thức cúng dường trai tăng để kết thúc buổi lễ tưởng niệm trai tuần chung thất.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được:

Theo: Đạo Phật Khất Sĩ