Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 16/4/2023 (26/02 nhuần Quý Mão), tại Giác Linh đường Tịnh xá Ngọc Yên (phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai), chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III, cùng môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Cố Ni trưởng Đắc Liên - Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III đến đài hoả táng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để trà tỳ.
Đến tham dự buổi lễ Di quan và Trà tỳ nhục thân cố Ni trưởng Đắc Liên có sự chứng minh của: HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Tăng trưởng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Gia Lai, Phó Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III và đồng bào Phật tử tại địa phương.
Tại buổi lễ, NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đã tuyên đọc tiểu sử về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đắc Liên - nguyên Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III 

Để tôn vinh những công lao đóng góp và bày tỏ sự kính trọng, tri ân đến cố NT. Đắc Liên đã dành cả cuộc đời phụng sự cho các hoạt động Phật sự của đối với đạo pháp nói chung và đặc biệt là đối với Ni giới Giáo đoàn III, SC Hoa Liên đã thay mặt Ni giới Giáo đoàn III đọc lời tưởng niệm, dâng lời tưởng niệm ân sư, nguyện noi theo gương hạnh của Ni trưởng, một lòng y giáo phụng hành, sống và hành đạo đúng theo tông chỉ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. 
Cuối cùng, để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với chư Tôn đức Hệ phái và chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III, cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III và quý Phật tử đã đóng góp cho tang lễ cố Ni trưởng Đắc Liên được thập phần viên mãn, NS Loan Liên đã thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm tạ.
VSau nghi thức Truy niệm là lễ Di quan cung thỉnh nhục thân cố NT. Đắc Liên đến đài hoả táng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm Lễ Trà Tỳ.

TT. Vườn Tâm