Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngày 14/8/2019 (nhằm 14/7 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III đã tổ chức khảo hạch và truyền giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa…cho các Tập sự nam – nữ, Sa di ni đủ điều kiện thọ nhận tại Tịnh xá Ngọc Lý (Đăk Lăk), nhân Đại lễ Tự tứ Giáo đoàn III năm 2019 – PL. 2563.
Chứng minh và trao truyền giới pháp có HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III;HT. Giác Trong, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Việt Nam – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Tri sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III; cùng chư Tôn giáo phẩm giáo đoàn III. Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn đức giáo phẩm Ni giới giáo đoàn III.

Đây là giới đàn biệt truyền của mỗi giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ. Đối với Giáo đoàn III của đức thầy Giác An việc khảo hạch và truyền giới thường niên chỉ diễn ra vào ngày 14/7AL trong Đại lễ Tự tứ Giáo đoàn.
Để được lên lớp, các tập sự nam nữ, Sa di ni, Thức xoa sẽ phải thông qua dò bài của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức khảo hạch. Các vấn đề được khảo hạch gồm: 10 giới Sa-di,19 bài oai nghi; 37 câu chú nguyện; các bài Kinh, kệ tụng, Diệt lòng ham muốn…
Để được lên lớp, các tập sự nam nữ, Sa Di Ni, Thức xoa của Giáo đoàn III, phải có ít nhất gần 2 năm sống tập tu làm tập sự ở các tịnh xá. Các vị này phải tham dự các khóa bồi dưỡng đạo hạnh của giáo đoàn và Khóa bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái. Thông qua các khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh”, các vị có điều kiện thúc liễm oai nghi, tư cách, phẩm hạnh, học các lịch sử, đường lối của Tổ thầy, của Giáo đoàn, Hệ phái.

Được biết giới đàn phương trượng của giáo đoàn năm 2019 có: 13 tập sự nam được truyền giới lên Sa Di; 34 tập sự nữ, Sa Di Ni, Thức xoa được truyền giới lên lớp Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ kheo Ni. Tại lễ truyền giới dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký Giáo đoàn III (chư Tăng); Ni sư Hiếu Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh (chư Ni) các vị tập sự, Sa Di Ni, Thức xoa… đã được quý Hòa thượng trao truyền giới tánh, giới tướng cũng như Y, Bát, tọa cụ, các vật dụng của một vị xuất gia, trên con đường cầu pháp tu học.
Sau khi buổi lễ hoàn mãn các vị tân Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III trong niềm vui hỷ lạc do giới pháp phát sanh.
 


ĐĐ. Giác Nhường hướng dẫn các tập sự Nam vào cầu chư Tôn đức truyền giới


Sư cô Hiếu Liên hướng dẫn các chư Ni vào cầu pháp chư Tôn đức


Tin: Giác Minh Chương
Ảnh: Giác Minh Phát