Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sáng ngày 3/9/2019 (nhằm ngày 5/8 năm Kỷ Hợi), TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III đã có thời pháp đến hội chúng và cùng các hành giả thọ trai trong ngày tu thứ 3 của Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III.
Tại buổi giảng pháp, TT. Giác Hoàng đã đến với đại chúng về đề tài các pháp Ba la mật. Theo đó Thượng tọa đã chia sẻ với đại chúng về 10 pháp Ba La Mật của một người xuất gia cần nắm rõ theo hướng Nam truyền. Trong 10 pháp đó, Ngài đã phân tích sâu vấn đề xuất gia Ba la mật (Nekkhema pāramī) thông qua đặc tính, chức năng, biểu hiện, nhân gần và thành tựu đạt được nếu thực hiện.
Theo đó đặc tính của xuất gia Ba la mật là thoát khỏi dục lạc và sinh hữu. Chức năng đó là xác định điều không đáng hài lòng của thế gian/ không bị chìm đắm trong dục lạc. Biểu hiện của xuất gia Ba la mật đó là thoát khỏi sự kềm tỏa của thế gian, ra khỏi nhà thế tục. Về vấn đề nhân gần, Thượng tọa cho biết việc xuất gia Ba la mật có nhân gần đó là có sự tác động hoặc trợ duyên. Từ những điều trên mà việc xuất gia Ba la mật có những 3 thành tựu. Đó là: 1 – Tác ý từ bỏ dục lạc và sinh hữu; 2 – Có hiểu biết về những gì không hài lòng vốn có; 3 – Có tâm từ và khéo léo.
Kế ngay sau đó, Thượng tọa hướng đại chúng về vấn đề tu tập thiền định. Trong đó, thiền định chia ra thiền chỉ, thiền quán, một người xuất gia cần phải nắm rõ hai vấn đề này trong khi thực tập. Vì đây là phương pháp quyết định để cho định tâm mà chuyển hóa được khổ đau, gạt bỏ phiền não đạt được quả vị giải thoát.
Trong buổi chia sẻ pháp Thượng tọa cũng quan tâm vấn đề củng cố tăng đoàn. Theo Thượng tọa mỗi người xuất gia cần phải vừa tu vừa hành đạo sao cho đúng với mục đích của người xuất gia chân chính.
Vào buổi trưa, TT. Giác Hoàng cũng đã đi bát nhận thực phẩm, thọ trai cùng hội chúng. Trong giờ chứng minh buổi cùng dường thực phẩm của các Phật tử Tịnh xá Ngọc Lương, Thượng tọa cũng đã thông báo 3 vấn đề: Thứ nhất là tối ngày mùng 9/8 năm Kỷ Hợi, HT. Giác Trong – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III sẽ có buổi thuyết giảng cho Phật tử tại địa phương, các Phật tử tranh thủ công việc gia đình để vào hưởng pháp lành mà Hòa thượng dem lại. Thứ 2 là thời gian tới Hệ phái sẽ mở khóa xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TPHCM) và Giáo đoàn III sẽ tổ chức khóa nghiệp vụ hộ trì Tam bảo cho Phật tử thuộc các miền Tịnh xá tại Tịnh xá Ngọc Chơn. Thượng tọa mong muốn quý Phật tử nào hữu duyên nên đăng ký tham dự.
Vào buổi chiều, hội chúng tiếp tục tu tập dưới sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III và NT. Đền Liên – Phó Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III thực hành các thời tọa thiền, thiền hành như trong thời gian biểu của Khóa tu. Vào buổi tối, các hành giả tụng kinh sám hối. Sau đó 8h, đại chúng đối trước hai vị Ni trưởng sám hối cũng như chia sẻ kinh nghiệm tu học.
Thiền tọa:

Thiền hành:


Tụng kinh:


Kết thúc một ngày tu học, chư hành giả đã về tịnh liêu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày tu học mới. Được biết, sáng ngày 4/9/2019 (nhằm ngày 6/8 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Giác Thống sẽ có thời pháp đến hội chúng tu học.
Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng - Liên Lương