Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày tu thứ hai (mùng 4/9/Tân Sửu tức ngày 09/10/2021) khởi động từ lúc 4 giờ sáng với khóa tụng Kinh Trung bộ - 20 phút và 40 phút - ngồi thiền. Bắt đầu, 5 giờ, TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III quang lâm và giảng giải bài Kinh Ước nguyện, số 6, thuộc Trung bộ, một bài kinh có nội dung đức Phật nhấn mạnh tầm trọng của Giới, nền tảng quan yếu của một vị Tỳ-kheo.

Từ 8g00 - 9g30, HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM TWGHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái đã từ bi viếng thăm và sách tấn cho chư hành giả. Hòa thượng hoan hỷ tán thán chư Ni đã cố gắng tổ chức được một khóa tu ý nghĩa qua màn ảnh công nghệ 4.0, giữa lúc đại dịch bủa vậy, đời sống xung quanh gặp nhiều khó khăn.

Hòa thượng nhắc lại lời đức Tổ sư dạy: “Cái sống là phải sống chung. Cái biết là phải học chung. Cái linh là phải tu chung.” Liên quan đến ý pháp “sống chung” này, Hòa thượng đã phân tích cho Ni chúng Tiểu kinh Rừng Sừng Bò, số 31, thuộc Trung bộ. Bài kinh nói về chuyến viếng thăm của đức Phật đến khu Rừng Sừng Bò (Gosinga), nơi ấy có ba Tôn giả A-nậu-luật, Nan-đề và Kim-tỳ-la đang tu tập. Đức Phật đã tán thán tinh thần “sống tu hòa hợp như nước với sữa” của ba Tôn giả.

Bởi vì ba Tôn giả nghĩ đến lợi ích của sự sống chung, đối với nhau bằng tâm từ trong ba nghiệp thân, ngữ, ý, trước mặt cũng như sau lưng nên quyết định từ bỏ tâm của mình, chỉ sống với tâm của người khác. Với nếp sống như vậy, cả ba Tôn giả đều chứng được bốn thiền cho đến Diệt thọ tưởng định.

Các vị Dạ-xoa, phi nhân cũng tán thán rằng nơi nào có sự xuất hiện của ba vị Tôn giả, nơi ấy, trời người đều được an lạc, hạnh phúc.

Kế đến, Hòa thượng dạy về ba loại bệnh trong kinh Bệnh thuộc Tăng Chi bộ. Loại thứ nhất, dù có thức ăn, thuốc uống, sự chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp và thích đáng, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Loại thứ hai, cho dù có hay không có thức ăn, thuốc uống, sự chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp và thích đáng thì bệnh ấy vẫn tự khỏi. Loại thứ ba, cần phải có thức ăn và thuốc uống thích hợp, sự chăm sóc nuôi dưỡng thích đáng, bệnh mới khỏi; ngược lại, thì chết. Cũng thế, trong giáo pháp này cũng có ba hạng người. Thứ nhất, dù được nhân duyên gặp Như Lai, thân cận thiện hữu tri thức, có nghe Chánh pháp, nhưng không đưa vị ấy đến Quyết định tánh, gọi là vị đã chết trong giáo pháp Phật. Hạng thứ hai,  không gặp Phật, không gặp Chánh pháp nhưng vẫn đắc quả, đó là hạng Độc giác Phật. Hạng thứ 3, cần phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, lắng nghe Chánh pháp, đó là hàng Thanh văn. Hòa thượng nhấn mạnh, trong 3 hạng trên, chúng ta tự xét xem mình thuộc hạng người nào? Nếu thật sự không chút phước đức, ta sẽ như hạng thứ 1. Ta không thể nào như hạng 2. Ta phải cố gắng là hạng 3. Muốn vậy phải nỗ lực tu tập, không phóng dật, trau dồi Giới Định Tuệ.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh, người làm thầy phải có trách nhiệm với đệ tử, trợ duyên, hướng dẫn đệ tử tu học đúng theo Chánh pháp. Làm đệ tử, phải tôn kính thầy và bậc trưởng thượng, tròn bổn phận với thầy, tôn trọng và hòa hợp với các bạn đồng tu. Hòa thượng dạy: “Người tu cần có lòng tin, có giới, không phóng dật, nhiệt tâm tinh tấn, lắng nghe diệu pháp, tư duy hiểu rõ nghĩa lý, thực hành Chánh pháp để đạt giải thoát cho cá nhân mình. Tuy nhiên, phải hướng đến lợi ích cho người, vì làm lợi ích cho người khác chính là trang nghiêm cho chính mình. Các Tăng Ni nên sống tu học đem lại lợi ích an lạc cho chính mình, cho chư thiên và loài người, như gương hạnh của ba vị Tôn giả.

Bày tỏ lòng tôn kính và tri ân Hòa thượng đã dành thời gian quang lâm thăm viếng và chỉ dạy cho chư Ni tiến tu, NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III, đại diện chư Ni dâng lời tri ân Hòa thượng.

Thời khóa buổi chiều từ 13g30 - 16g30, chư Tôn đức Ni có cuộc họp để 59 trú xứ báo cáo việc sinh hoạt, tu học, lên lớp thọ giới, đồng thời quyết nghi một số vấn đề trong thời gian qua vì dịch bệnh chưa có cơ hội tụ họp bàn thảo.

Từ 18g00 - 19g00, đại chúng an trú trong thiền tập.

Sau thời thiền, từ 17g20 - 21g40, TT. Giác Hoàng - Phó Thư ký Hệ phái, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, Cố vấn nội dung khóa tu, ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký, Trưởng ban Truyền thông thông tin GĐ III, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hải Liên, NS. Hiếu Liên thăm viếng nhắc nhở quý Sư cô của Giáo đoàn vừa tốt nghiệp các chương trình học Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước. Đây là một nhân duyên quý báu để chư Tôn đức thế hệ đi trước kết nối với thế hệ tiếp theo, lắng nghe và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, hỗ trợ định hướng cho việc tu học và phụng sự trong tương lai.

Ngày tu học thứ 2 tinh tấn, hòa hợp trôi qua nhanh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các nạn nhân Covid người sống được bình an, người ra đi sớm được sinh về thế giới an lành.

Dưới đây là những hình ảnh sinh hoạt ngày tu thứ 2:

Thời khóa tụng kinh

 Thời khóa Thiền tọa

Học kinh Trung Bộ

Chư Tôn đức Ni học pháp được HT. Giác Giới thuyết giảng

Họp nội bộ Ni đoàn


 

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ