Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Vào lúc 19 giờ ngày 7/04/2019 (nhằm ngày 3/3 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức trưởng lão Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức lãnh đạo 6 giáo đoàn, cùng 128 hành giả tham dự Khóa tu đã tham dự buổi họp trù bị cho chương trình Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 sẽ diễn ra vào sáng ngày 8/4/2019.
Chứng minh tham dự buổi họp có: HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Pháp, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Bửu, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Nhân, Ủy viên HĐTS GHPGVN; Phó trưởng Ban Pháp chế Trung ương; Phó Trưởng ban kiêm, Trưởng Tiểu ban Phật tử KS Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái, cùng chư Tôn Giáo phẩm các giáo đoàn, và chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn.

Trong buổi họp, Đại đức Minh Sơn, phó thư ký khóa tu, thay mặt cho Ban Tổ chức đã trình lên chư Tôn Hòa thượng Chứng minh số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này là 128 vị (12 hòa thượng, 7 thượng tọa, 103 tỳ kheo, 6 sa di). Trong đó: GĐ. I có: 16 vị, GĐ. II có: 14 vị. GĐ. III có: 25 vị. GĐ. IV có: 49 vị (trong đó ngoại hộ 24 vị). GĐ. V có: 17 vị. GĐ. VI có: 7 vị.

Ngay sau đó, TT. Minh Lộc, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội Trung ương (phụ trách Khất sĩ), phó Hóa chủ khóa tu  đã thay mặt cho Ban Tổ chức khóa tu báo cáo công tác chuẩn bị cho khóa tu về các mặt cơ sở vật chất, ăn, ở, mặc và bịnh cho các hành giả về tham dự khóa tu. Thượng tọa cũng trình lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh và đại chúng nội quy, thời khóa, các địa điểm tu học sẽ diễn ra trong 7 ngày của Khóa tu.
Tiếp đó, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức trưởng lão Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, Ban tổ chức đã thống nhất về Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Kiểm soát và Ban Giáo thọ sẽ trình vào sáng ngày khai mạc.
Theo đó: Ban chứng minh sẽ cung thỉnh: HT. Giác Tường, HT. Giác Giới, HT. Gi ác Ngộ, HT. Giác Cầu; Cung thỉnh HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP làm Trưởng Ban tổ chức khóa tu lần thứ 28 cung thỉnh: Phó Ban tổ chức khóa tu kiêm thiền chủ cung thỉnh: HT. Giác Giới; Phó Ban tổ chức kiêm Hóa chủ khóa tu cung thỉnh: HT. Giác Ngộ; Phó Ban tổ chức cung thỉnh: HT. Giác Hà; Đệ nhất giám luật cung thỉnh; HT. Giác Pháp, Đệ nhị giám luật cung thỉnh: HT. Minh Bửu; Đệ nhất giám thiền cung thỉnh: HT. Minh Huấn; Đệ nhị giám thiền cung thỉnh: HT. Giác Minh (giáo đoàn 2); Ban kiểm soát cung thỉnh: HT. Giác Nhân và HT. Giác Tùy.
Ngoài ra trong buổi họp, chư Tôn đức cũng đã cung thỉnh các vị trí kiểm soát ở mỗi giáo đoàn, ban kiểng lễ, Ban thư ký, trực kẻng…
Cuối buổi họp, ĐĐ. Minh Nghi, phó thư ký khóa tu đã trình đại chúng chương trình buổi lễ Khai mạc diễn ra vào sáng ngày 8/4/2019 (nhằm ngày 4/3 năm Kỷ Hợi), và xin ý kiến chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh tại buổi họp.
Kết lại, Hòa thương Giác Ngộ đã tán thán các hành giả đã vượt qua các điều kiện để về tham dự khóa tu lần thứ 28 này. Hòa thượng cho biết: Tịnh xá Ngọc Thiền với điều kiện khí hậu mát mẽ, rộng rãi, thanh tịnh… đáp ứng được các điều kiện để tổ chức khóa tu học cho chư Tổn đức của Hệ phái. Chính vì thế với tinh thần sống chung tu học mà Tổ sư đã chỉ dạy, chư Tôn đức đã về đây chính là thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát triển của Hệ phái.
Hòa thượng cầu chúc cho chư Tôn đức dưới sự chứng minh gia hộ của chư Phật, Tổ, thầy, các hành giả sẽ đạt được thân tâm an lạc, phúc trí trang nghiêm, thành tựu trên tinh thần cầu học, đưa giáo pháp Phật đà ngày càng phát triển.

Buổi họp kết thúc trên tinh thần hòa hợp của đại chúng
TT. Vườn Tâm