Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Mùa mưa đến với thế nhân mang theo sự tẩy rửa diệu kỳ trên mái ngói các ngôi già-lam, mưa cũng mang đến sức sống cho bao mầm xanh trỗi dậy và mưa cũng làm lòng người con Phật thức tỉnh tinh thần sống chung tu học qua bao mùa Kiết hạ An cư. Mùa Hạ năm nay thật vô cùng đặc biệt đối với đại chúng Tăng Ni khi cả nước chìm trong mùa dịch bệnh. Đối với Tăng đoàn, đây cũng là cơ hội tạm gác bao bộn bề công tác, dành hết thời gian yên tu để tăng trưởng đạo hạnh.

Trên không gian mạng quen thuộc, hôm nay ngày 15.08.2021 (nhằm ngày mùng 8 tháng Bảy năm Tân Sửu) đại chúng Tăng Ni An cư và Phật tử như những ngày qua được đón tiếp sự quang lâm sách tấn của nhị vị Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái. Phần mở đầu, hiện đang trụ trì Tịnh xá Trung Tâm - Phú Lâm, Hoà thượng đạo hiệu Giác Hà - Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tăng trưởng Giáo đoàn V đã có lời thăm viếng và ban huấn từ đến với toàn thể đạo tràng. Tuy ngắn gọn và súc tích nhưng những lời đạo tình của Ngài có sức lan toả mạnh mẽ vào lòng thính chúng đang lắng lòng cung kính.

Theo Hoà thượng, năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên các điểm An cư không được tập trung đông đủ như trước. Tuỳ theo điều kiện mà Tăng Ni an cư tại bổn tự với số lượng ít nhiều khác nhau. Đây là luật định không thể thiếu đối với người xuất gia trên bước đường xây dựng Tăng đoàn, phát huy đạo pháp. Có thể nói phát tâm tu hành là chúng ta phải biết lắng nghe lời Thầy chỉ dạy. Cả đời tu cần tư duy và thực hành lời dạy của Thầy từ một phần cho đến mười phần trọn vẹn. Đây cũng chính là con đường báo đáp công ơn sư trưởng. Bởi vì, khi thế phát cạo bỏ râu tóc, chúng ta từ biệt cha mẹ để sống trọn vẹn trong cõi đạo. Nếu không thực hành được bất kỳ lời dạy nào của Thầy Tổ, chúng ta vừa có lỗi với song đường, vừa có lỗi với bậc ân sư. Người xuất gia cần phải luôn xem xét điều gì đã làm được cho thân tâm trong sạch, điều gì làm chưa được cho thân tâm. Để rồi từ đó phát triển việc nào làm được, dụng công để việc chưa được làm cho bằng được trong việc hành trì giáo pháp. Trong mùa dịch bệnh này, hàng Phật tử luôn quan tâm và cung cấp đầy đủ tứ vật dụng cho hàng xuất gia để chúng ta an tâm tu học. Do đó, nếu ta không dụng công tu làm sao đủ đạo hạnh xứng đáng thọ ơn đàn na tín thí. Khi nhận sự hộ pháp này, chúng ta lại cần phải cẩn trọng trước việc thọ dụng vì người tu là phải “xá phú cầu bần, xả thân cầu đạo”.

Lại nữa, người ở trên đời khổ nhất là bản ngã. Người không khéo tu có khi sẽ tăng cao bản ngã. Đây là trở ngại lớn trên đường đạo. Do đó, trong việc tu hành cần nhất là phải diệt ngã. Khi sống giữa đại chúng, ta phải xem các vị trưởng bối như cha, như anh, còn hàng hậu bối như em. Có coi nhau như một gia đình thì mới có tình Linh Sơn cốt nhục, đây là nền tảng xây dựng nên tinh thần lục hoà và thanh tịnh của Tăng đoàn nhà Phật.

Cuối lời, HT. Giác Hà gửi lời thăm viếng đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đang an cư tại các đạo tràng trong cả nước, nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ đại chúng tăng trưởng đạo hạnh và sớm viên mãn con đường giải thoát. Ngài cũng mến chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.

Phần thứ hai, hội chúng được đón tiếp giờ pháp thoại của HT. Minh Hoá - Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Giáo phẩm Hệ phái. Ngài đã trích giảng kệ “Giới” trong Luật nghi Khất sĩ, đúc kết lời dạy của bảy đức Phật từ quá khứ đến hiện kiếp và tương quan hoặc mở rộng pháp ý với một số bài kệ Pháp cú.

Theo đại ý buổi pháp thoại, mỗi đoạn kệ là mỗi sự đúc kết pháp tu của từng vị Phật tại cõi ta-bà này, từ đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thích-khí, đức Phật Tỳ-xá, đức Phật Ca-la-tôn-đại, đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, đức Phật Ca-diếp đến đức Phật hiện tại là Thích-ca Mâu-ni. Mỗi lời dạy tuy cô đọng trong 4 câu kệ nhưng toát yếu lên các pháp tu căn bản nhất của Phật giáo trên nền tảng của Giới-Định-Tuệ. Trong đó, bài kệ đầu của đức Phật Tỳ-bà-thi dạy về hành trì giới:

“Nhịn nhường là giới đầu tiên

Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài

Kẻ mong lìa bỏ trần ai

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu”.

Các bài kệ nối tiếp diễn bài pháp ý được biên soạn theo thể lục bát cũng mang nhiều nội dung tu tập vô cùng sâu sắc.

 Bài kệ thứ 7, đức Phật Thích-ca Mâu-ni có dạy rằng:

“Hãy gìn lời nói là cần

Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai

Chớ làm một việc đơn sai

Là theo chánh đạo Như Lai lưu truyền”.

Để phân tích và diễn giải nghĩa lý bảy kệ pháp này, HT. Minh Hoá đã trình bày nhiều góc độ ngữ nghĩa kèm theo nhiều mẫu chuyện thiền thoại để làm sáng tỏ vấn đề. Đặc biệt là Ngài trích dẫn nhiều kệ Pháp cú có nội dung đồng điệu hoặc phân tầng thêm nhiều minh triết cho mọi đối tượng thính pháp đều có thể nắm bắt. Ngài nhắn nhủ đại chúng qua kệ Pháp Cú số 51 và 52:

“Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc nhưng không hương

Cũng vậy lời khéo nói

Không làm không kết quả.

Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc lại thêm hương

Cũng vậy lời khéo nói

Có làm có kết quả”.

Buổi thính pháp nhận được sự sách tấn từ nhị vị HT. Giác Hà và HT. Minh Hoá đã mang đến niềm hoan hỷ và phước báu vô biên cho toàn thể Tăng Ni và Phật tử có mặt trong Room Google Meet và sóng livestream Facebook. Đây là chỗ dựa tâm linh cho việc an cư tu học giữa thời duyên dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và tại quê hương Việt Nam yêu dấu này.

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ