Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Biết cung kính khiêm nhường. Tri túc và tri ân. Đúng thời nghe chánh pháp. Là phúc lành cao thượng. Những lời pháp được chư Trưởng lão Hoà thượng chỉ dạy, là phúc lành của quý Phật tử được nghe, đọc và thấy.
Ôn Viên Minh dạy sáng trong, tĩnh lặng
Thấy, biết như chính nó đang là
Đời chìm nổi cuộn ba đào sóng gió
Lòng nhẹ nhàng như chiếc lá bay xa.
Ôn Giới Đức, kìa ông tiên trên núi
Dẫn Tăng đoàn đi khất thực hóa duyên
Nét thư pháp dịu mềm như lòng mẹ
Thơ và thiền, ôi vững chãi, như nhiên.
Ôn Pháp Tông miệt mài giảng dạy
Hạnh dấn thân, nhập thế tròn đầy
Dìu hành giả từ bến mê sang ngộ
Thực tại liền được soi sáng ngay đây.
Ôn Tuệ Tâm vị lương y tâm huyết
Chữa bệnh thân cho biết bao người
Gieo từ bi với món ăn thanh nhẹ
Tâm bệnh liền theo đó nhẹ vơi.
Mỗi Ngài đều vẹn tròn một hạnh
Đều ngát hương, tỏa rạng dâng đời
Lấy thân giáo trao từ bi, trí tuệ
50 năm tình huynh đệ chẳng hề vơi.
Chúng con nguyện quý Ngài trụ thế
Mãi dài lâu như bàn thạch giữa trời
Vén mây, rẽ gió khơi nguồn sáng
Tinh thần Huyền Không tỏa chiếu muôn nơi.
Theo Giác Phương Hoa (Thừa Thiên Huế)