Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đặc biệt là vấn đề Tăng sự, trong đó có việc tổ chức Đại giới đàn, chọn người xuất gia. Nếu không chọn người một cách cẩn trọng thì sẽ đưa đến hiện tượng tạp chúng xen vào Tăng đoàn, làm nảy sinh nhiều vấn đề đáng tiếc như chúng ta đã thấy đây đó. Do vậy, tôi mong chư vị Trưởng lão các hệ phái trong ngôi nhà Giáo hội chúng ta cùng ngồi lại, cho ý kiến, thảo luận và thống nhất những vấn đề quan trọng để chuyển Hội đồng Trị sự thực thi nhằm chấn chỉnh, trang nghiêm Giáo hội. Vì nếu không như vậy thì Phật giáo sẽ suy yếu.”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh."

Hôm nay, 16-11-2023, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chủ trì phiên họp với chư vị Trưởng lão, Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ về một số Phật sự quan trọng của Giáo hội và Hội đồng Chứng minh.
 
Chư tôn Trưởng lão, quý Thượng tọa Ban Thư ký trong nghi thức niệm Phật cầu gia bị trước phiên họp

Chư tôn Trưởng lão, quý Thượng tọa Ban Thư ký trong nghi thức niệm Phật cầu gia bị trước phiên họp

Hiện diện tham dự tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM) có chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh.

Chư vị Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Tham dự còn có Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trợ lý Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thư ký đối ngoại; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí; Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Thư ký lễ tân.

Đức Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp chư vị Trưởng lão chuẩn bị cho chương trình Đại nghị lần đầu tiên của Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp chư vị Trưởng lão chuẩn bị cho chương trình Đại nghị lần đầu tiên của Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị và khải bạch của Thượng tọa Thích Giác Dũng về việc Đức Pháp chủ triệu tập phiên họp cùng nội dung chương trình, Đức Pháp chủ đã có lời mở đầu.

Theo đó, ngài đề cập đến chức năng của Hội đồng Chứng minh được quy định trong Hiến chương GHPGVN và một số hiện tượng, vấn đề của Phật giáo Việt Nam cần được quan tâm và điều chỉnh về phương diện giới luật.

“Đặc biệt là vấn đề Tăng sự, trong đó có việc tổ chức Đại giới đàn, chọn người xuất gia. Nếu không chọn người một cách cẩn trọng thì sẽ đưa đến hiện tượng tạp chúng xen vào Tăng đoàn, làm nảy sinh nhiều vấn đề đáng tiếc như chúng ta đã thấy đây đó. Do vậy, tôi mong chư vị Trưởng lão các hệ phái trong ngôi nhà Giáo hội chúng ta cùng ngồi lại, cho ý kiến, thảo luận và thống nhất những vấn đề quan trọng để chuyển Hội đồng Trị sự thực thi nhằm chấn chỉnh, trang nghiêm Giáo hội. Vì nếu không như vậy thì Phật giáo sẽ suy yếu.”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đóng góp ý kiến

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đóng góp ý kiến

Tại buổi họp, chư vị Trưởng lão đã lần lượt cho ý kiến, trao đổi và thống nhất 11 nội dung quan trọng liên quan tới Giới đàn; Việc tấn phong, hạn tuổi được tấn phong giáo phẩm; Điều kiện cụ thể của việc truy phong giáo phẩm; Hoạt động định kỳ hàng năm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Chứng minh; Việc xét duyệt danh sách tấn phong giáo phẩm do Hội đồng Trị sự đệ trình; Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ và Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch; Vấn đề chuyển dịch tự phát và quản lý Tăng Ni trong các hệ phái… cùng một số nội dung khác.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Chư vị Trưởng lão cũng xem xét, thảo luận và thống nhất chương trình họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chương trình Đại nghị của Hội đồng Chứng minh tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 9 và 10-11-Quý Mão (21 và 22-12-2023).

Đức Pháp chủ GHPGVN đã lắng nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của chư vị Trưởng lão, thông qua các nội dung đã được chư vị Trưởng lão tuyệt đối đồng thuận, thống nhất. Ngài cũng đã chỉ thị Ban Thư ký trách nhiệm thực hiện theo các công việc cụ thể, nhằm tổ chức cho Đại nghị lần đầu tiên của Hội đồng Chứng minh kể từ khi GHPGVN được thành lập (1981).

 
Một số hình ảnh phiên họp sáng 16-11-2023 tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) chuẩn bị cho chương trình Đại nghị cùng các nội dung quan trọng khác của Hội đồng Chứng minh cuối năm 2023

Một số hình ảnh phiên họp sáng 16-11-2023 tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) chuẩn bị cho chương trình Đại nghị cùng các nội dung quan trọng khác của Hội đồng Chứng minh cuối năm 2023

  •