Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chiêu sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư Khóa XI (2020 – 2023) do Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN tổ chức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 017 /TB/BHPTƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————-

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Chiêu sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
Khóa XI (2020 – 2023) do Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN tổ chức

 

  Kính gởi:  – Ban Thường trực Ban Trị sự,

                    – Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh thành

– Kính thưa quý ban,

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ II khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương GHGPVN, tiếp tục chiêu sinh 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao  cấp Giảng sư khoá XI (2020 – 2023) do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức, tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

I. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:

1. LỚP CAO CẤP:

a. Tăng ni tốt nghiệp: Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam, Trung cấp GS.

b. Tuổi đời từ 28 đến 45, đã thọ đại giới và có tuổi đạo, từ 3 hạ trở lên.

2. LỚP TRUNG CẤP:

a. Tăng ni sinh tốt nghiệp: Trung cấp Phật học, Tăng ni xuất sắc trong Hội thi Diễn Giảng tại các khóa An cư kiết hạ.

b. Tuổi đời từ 26 đến 40, đã thọ đại giới và có tuổi đạo từ 1 hạ trở lên.

(Tăng ni Giảng sinh dự thi phải có sức khoẻ, hảo tướng, tinh thần ổn định, không khuyết tật, lục căn đầy đủ).

II. PHÁT, NHẬN HỒ SƠ:

1. Phát hồ sơ: ngày 20.10.2019 (22.09.Kỷ Hợi)

2. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày02.2020 (20.01.Canh Tý)

(Buổi sáng từ 8g00 đến 10giờ00, buổi chiều 14giờ đến 16giờ00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần). Khi đến nộp hồ sơ, Tăng ni phải mang theo bản chính các loại giấy tờ để đối chiếu.

3. Nhận phiếu báo danh thi: ngày 20.2.2020 (27.01.Canh Tý).

4. Địa điểm: Văn phòng đào tạo 2 lớp Cao – Trung Cấp Giảng sư, tại Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG ÔN THI:

1. Thời gian:

– Thi viết: Chủ nhật, ngày 01.03. 2020 (08.02.Canh Tý)

– Thi diễn giảng: Thứ hai, ngày 16 – 22.03.2020 (23 – 29.03.Canh Tý)

 (Cao cấp buổi sáng: từ 07g30 – 10g45, Trung cấp buổi chiều: từ 13g30 – 16g45)

2. Nội dung ôn thi:

– Cao cấp:

a. Bài luận: Tăng ni Giảng sinh hãy nghiên cứu trước các đề tài sau:

– Tăng ni Giảng sinh hiểu như thế nào về sứ mạng “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”

– Tăng ni Giảng sinh nghĩ như thế nào về tinh thần “hội nhập và phát triển” của Phật giáo trong thời đại mới?

– Tăng ni Giảng sinh hãy bình giảng câu “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài”

– Tăng ni Giảng sinh hiểu như thế nào chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, hội nhập và phát triển” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

b. Diễn giảng: Tăng ni Giảng sinh hãy chuẩn bị các chủ đề thuyết giảng, qua 3 yếu tố: Oai nghi điệu bộ, Kỷ năng diễn giảng và Giáo lý. Mỗi đề tài 15 phút: (hình thức bốc thăm và diễn giảng)

1. Nhân quả, 2. Sám hối, 3. Vu lan – Báo Hiếu, 4. Ngũ Thừa Phật giáo, 5. Đạo Phật, 6. Tứ nhiếp pháp, 7. Tứ đế, 8. Thập thiện, 9. Nghiệp báo, 10. Lục độ, 11. Vô thường, 12. Tam vô lậu học, 13. Tam pháp ấn, 14. Lục hòa, 15. Ngũ uẩn, 16. Thập nhị nhân duyên, 17. Ngũ minh, 18. Thất Giác chi, 19. Bát Chánh Đạo, 20. Tam thân Phật.

– Trung cấp:

a. Bài luận: Tăng ni Giảng sinh hãy nghiên cứu các chủ đề sau;

–  Giải thích và chứng minh về “Tứ oai nghi” của hành giả xuất gia?

– Hãy luận giải về tinh thần “Hoằng dương chánh pháp” trong thời đại ngày nay.

b. Diễn giảng: Thuyết giảng 10 phút theo các đề tài: (hình thức bốc thăm và diễn giảng)

1. Đạo Phật, 2. Quy Y Tam Bảo, 3. Ngũ giới, 4. Ăn chay niệm Phật, 5. Lễ Phật tụng kinh, 6. Tứ niệm xứ, 7. Tứ chánh cần, 8. Tứ vô lượng tâm, 9. Tứ Như Ý Túc, 10. Ngũ Căn, Ngũ Lực, 11. Thất bồ đề phần, 12. Nhân Quả, 13. Vô Thường, 14. Sám Hối, 15. Bát Chánh Đạo.

IV. NGÀY NHẬP HỌC:

– Thứ bảy, ngày 05.09.2020 (18.07.Canh Tý); Cao cấp sáng: 07g30 đến 10g45; Trung cấp chiều: 13g30 đến 16g45. Thời gian học: 3 năm (2020 – 2023), tại chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Ban Tổ chức không thu nhận học phí, ngoại trừ chi phí mua Hồ sơ và lệ phí thi: 100.000đ (một trăm ngàn đồng).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư (qua sđt: 0902850595, ĐĐ. Thích Thiện Thật. 0918015097, ĐĐ. Thích Quảng Tiến), tại chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP HCM và xem trên trang Facebook: Đào tạo Giảng sư.

Nơi nhận:
– Như trên
– Ban thường trực HĐTS GHPGVN
“để kính tường”
– Ban Tôn giáo Chính Phủ – Vụ Phật giáo BTGCP
– Sở nội vụ – BTG các Tỉnh, Thành
“để biết và giúp đỡ”
– Lưu VP.

TM. BAN HOẰNG PHÁP TƯ GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM