Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ban trị sự Giáo đoàn 6 có lịch tu học trọn năm 2023 với chủ đề “Sống chung tu học” thông tri đến cùng đại chúng rõ.

Ngày 28-29/1 và 1/2/Quý Mão (Nhằm ngày 18-20/2/2023) tổ chức tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6
Ngày 6-8/2/Quý Mão (Nhằm ngày 25-27/4/2023) tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Ngày 24-26/2/Quý Mão (Nhằm ngày 14-16/4/2023) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Ngày 23-25/3/Quý Mão (Nhằm ngày 12-14/5/2023) tổ chức tại tịnh xá Lộc Uyển, phường 12, quận 6,Tp. HCM.
Ngày 15/4 đến 15/7/ Quý Mão. An cư kiết hạ (chư Tăng nhập hạ theo hệ phái Khất sĩNgày 12-14/7/Quý Mão (Nhằm ngày 27-29/8/2023) lễ tự tứ tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Ngày 22-24/8/Quý Mão (Nhằm ngày 6-8/10/2023) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Châu, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.
Ngày 27-29/9/Quý Mão (Nhằm ngày 10-12/11/2023) tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 26-28/10/Quý Mão (Nhằm ngày 8-10/12/2023) tổ chức tại tịnh xá Phước Huệ, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.
Ngày 24-26/11/Quý Mão (Nhằm ngày 5-7/1/2024) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Ngày 9-11/12 năm Quý Mão (Nhằm ngày 19-21/1/2024) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Châu, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.
Trên đây là ngày giờ, địa điểm đã được sắp xếp. Kính trình chư tôn đức Tăng; Ni liễu tri.

Ban Thư ký Giáo đoàn VI