Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thiền Viện Phước Sơn (Đồng Nai) kính mời chư Tăng Ni, Phật tử, quý cô bác, anh chị tham dự: Pháp hội Hành thiền và Nghe pháp

PHÁP HỘI HÀNH THIỀN - NGHE PHÁP
THỜI GIAN :
4 ngày: 04/04 - 07/04/2023
1. Khai mạc: 18g30 tối Thứ Ba, ngày 04/04/2023
2. Bế mạc: 11g00 trưa Thứ Sáu, ngày 07/04/2023
ĐỊA ĐIỂM :
Thiền đường Quốc Tế - Thiền viện Phước Sơn
Chủ trì: Hòa Thượng Bửu Chánh
Dưới sự hướng dẫn đặc biệt và long trọng từ: NGÀI TAM TẠNG 15
Thông tin tiểu sử Ngài Tam Tạng 15: https://trungtamtuhocphuocson.com/giao_tho/ngai-tam-tang-15/
Trợ lý: Sư Phước Khoa
Trân trọng đón tiếp chư quý vị.
Ban Tổ Chức
Trong tâm từ!Theo Thiền viện Phước Sơn