Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Bà Visākhā là một nữ đại thí chủ trong thời Đức Phật tương đương với nam thí chủ Cấp Cô Độc. Một nữ Phật tử hộ trì chánh pháp đủ mọi phương diện trong thời kỳ Đức Phật tại thế không ai bì kịp!

Nguồn: youtube Khất Sĩ Bình Định
TT. Vườn Tâm